Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej ALTER EGO

Skontaktuj się z nami:

fundacja@szwajcaria-zerkowska.pl

tel. +48 604 253 758

„ A chcesz Bracie poznać piękną okolicę?

To zwiedź miasto Żerków, wieś Pogorzelicę

Oraz sławny Śmiłów, gdzie Mickiewicz bywał

Że tam pięknie było, więc wiersze pisywał […] „

 

                               (Kalendarz Rolniczy, „Poradnik Gospodarczy”, 1907)

O FUNDACJI

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

GALERIA

KONTAKT

O FUNDACJI

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej Alter Ego” zwana w została ustanowiona przez Marzenę i Rafała Piotrowskich oraz Monikę i Krzysztofa Zaworskich w grudniu 2015 roku. Siedzibą Fundacji jest gmina Żerków a tematem przewodnim działalności jest regionalne dziedzictwo kulturowe terenu Szwajcarii Żerkowskiej.

 

Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o następujące inicjatywy, w tym:

1) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, wydawniczej i  badawczej oraz popularyzatorskiej dotyczącej Szwajcarii Żerkowskiej i gminy Żerków.

2) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie,

3) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak pikniki, imprezy sportowe, odczyty i aukcje, itp,

4) Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji,

5) Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych oraz kultu religijnego,

6) Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

7) Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej, zapomóg oraz innych form pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, w szczególności wspieranie nowatorskich projektów informatycznych dzieci i młodzieży a także wspieranie dziecięcych talentów sportowych,

8) Współorganizowanie i sponsorowanie imprez muzycznych oraz innych projektów medialnych,

9 ) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji,

10) Wspomaganie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami obranymi przez Fundację.

CELE FUNDACJI

Działalność w zakresie:

a) edukacji, kultury, historii

b) biznesu

c) ochrony zdrowia

d) kultury fizycznej i sportu

 

 

e) ochrony środowiska

f) kultu religijnego

g) dobroczynności i charytatywności

h) turystyki

DO POBRANIA

Fundacja Przyjaciół

Szwajcarii Żerkowskiej Alter Ego

 

KRS: 0000600794

 

fundacja@szwajcaria-zerkowska.pl

tel. +48 604 253 758

Jak możesz wspomóc Fundację ALTER EGO:

- wolontariat – udział w organizacji wydarzeń

- wsparcie finansowe na konto bankowe:

33 9681 0002 0400 0456 2000 0010